název :

Ortel pro Kaina


hudba :

Kylian Jimi


text :

Kylian Jimi

text - akordy :


O R T E L P R O  K A I N A 
    Emi
1.	Nebe  je temné
	
	bouře nepřichází
	D
	kloníš hlavu k výši
	
	bojíš se zloby boží

	Gmi
	Pro pouhou zášť

	bratra jsi zavraždil
	Ami
	vše jako přelud

	strach si tě obstoupí


mezisloka:
	. . .
	Gmi
	A jako ve snu

	svůj ortel vyslyšíš
	Ami
	kam noha tvoje vkročí

	bude jen kamení .

	Emi
3.	Nebe je temné

	bouře  nepřichází
	D
	znamení zla

	stále  tě  doprovází 

	Gmi
	Takový  osud

	pro  lid tvůj  uchystal
	Ami
  	stvořitel  všeho

  	to že  jsi   Kain


© všechna práva vyhrazena
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko