Pokud tohle všechno nechceš číst, je to tvoje věc, jenom ti takto poskytuji užitečné informace o obsahu těchto stránek. Ale zjednodušeně platí, že:

 
  • Smíš si to stáhnout, pohrát si se zvuky a upravit, ale ne tak, aby to bylo k nepoznání

  • Smíš to hrát veřejně a můžeš to umístit i na web nebo nějaký server, ale jedině tehdy když uvedeš autora a i tak by bylo lepší, kdyby o tom věděl

  • Jestli na tom chceš vydělávat, poděl se
 

Licenční ujednání

 

Obecné ujednání

 

1.  Tato ujednání se vztahují na veškeré zvukové nahrávky na těchto stránkách, ať už byly poskytnuty s výslovným svolením autora nebo
i bez jeho vědomí.

2.  Tato ujednání se vztahují na texty spojené s konkrétním hudebním dílem , ať už byly poskytnuty s výslovným svolením autora nebo i bez jeho vědomí. Text písně je neoddělitelnou součástí hudebního díla a nelze je z díla vyjmout, pokud nebylo dohodnuto jinak.

3.  Na veškerá zvuková díla se vztahuje licence Creative Commons, a to pro nekomerční využití. Jiné využití nad rámec této licence je nutné dohodnout s autorem. Konkrétní podmínky v rámci licence Creative Commons jsou uvedena u konkretních zvukových nahrávek nebo všeobecně níže na této stránce

4.  Udělením licence Creative Commons nejsou opomenuty autorská práva k jednotlivým zvukovým dílům a z toho plynoucí další povinosti a ujednání, především pak v komerční oblasti.

 

licence Creative Commons

Dílo smíte :

  Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti

 Upravovat — pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech

 

Za těchto podmínek :

 Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).

 Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely.

 Při šíření zachovejte původní licenci

Dále berete na vědomí:

Jiné podmínky — Výše uvedené podmínky se na vás nevztahují, pokud jste k tomu získali souhlas nositele autorských práv.
Volná díla — Je-li dílo nebo jeho část volným dílem dle příslušného právního řádu, má status volného díla před licencí přednost.
Jiná práva — Touto licencí nejsou dotčena následující práva:
Volná užití díla, zákonné licence nebo jiná zákonná omezení autorského práva.
Autorova osobnostní práva;
Případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.

 

Jiná práva

Lze získat po jednání s autorem (tzn. pro komerční účel ) za daných podmínek zde neuvedených

Tato díla jsou chráněna autorským zákonem a naplňují jeho obsah, neboť se jedná o osobitý výtvor člověka

Jako taková by měla mít zachovanou původní formu a obsah i v průběhu dalšího zpracování

© všechna práva vyhrazena
Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko